Väggen

Projekt i arkitekturteknik med syfte arbeta sig igenom de tekniska elementen trappa-bjälklag, vägg-fönster, tak-takfot och grund-sockel.

Projektet kom att sammanfattas under ett namn, Väggen, efter den första uppgiften vars koncept kom att vara genomgånede under de fyra teknikprojekten.

Konceptet är väldigt enkelt, gör det som måste göras men kan man hårddra det på ett eller annat sätt för att göra något annorlunda och kul att jobba med? Med fokus och koncentration på det aktuella elementet, vad kan man göra utifrån det?Ljus och skuggor mellan balkverken projekteras på den plana väggen.
Mellan balkverken skapas flera rum i rymden.
En naken stomme av ett lösvirkes hus.
En arkitektonisk installation med utsiktspunkter som rör sig upp längs med väggen. Placerad på en central öppen plats. Begränsat urval och kontraster i material. Trä möter betong. Väggen skiljer två trappsekvenser. En smalare trappa leder oss från första våningens publika plan som vidare tar dig upp till plan fem via fyra utsiktsplan. Högsta punkt är 15 meter ovanför mark.