Tender ButtonsTender Buttons, skriven av Gertrude Stein består av tre delar, “Objects”, “Food” och “Rooms”. Dessa utgör en bok med flera texter som skildrar vardagliga saker i en experimentell och okonventionell användning av språket vilket gör dess subjekt oigenkännliga. Det är som att upptäcka tingen på nytt, men du vet aldrig vad det är du upptäcker.

Inre monolog (eng: stream of consciousness) är ett berättartekniskt grepp inom litteraturen som går ut på att skriva “inifrån” en persons värld.  

Denna text, hur kan jag översätta den i en tredimensionell undersökning och hur tolkar jag sedan denna undersökning vidare till ritning?

Min drivkraft i projektet har varit hur texten speglar tillbaka till en och vad modell speglar tillbaka till texten. Vad är rum?


Syntax. Proportioner. Skala.

Ett av de drivande krafterna i detta projekt är hur massa och tomrum förhåller sig till varandra, och hur detta återspeglas i ett boendekoncept.
Här är mina första undersökningar där mina tidigaste regler kommer till.
Nästa steg var alltid ett svar till f rågan “Vad händer om jag gör såhär?”.


Utifrån dessa undersökningar för jag mina volymer tillbaka till ritbordet för att se vad som kan utvecklas och sätter därför upp nya regler.
Jag vill se hur långt jag kan undersöka mitt syntax och logiken bakom.


Detta resulterar i en serie formationer som ger mig en idé om hur jag ska dela upp min mark i plan.

Gipsmodeller/studier av volym, passage, nivåer

Utzoomning. Inzoomning. Vrida. Vända.
Tolka och återtolka mellan modell, ritning och skala. En systematisk djupdykning och dissektion i syfte att bygga en nära relation till ens tilldelade referens för att skapa ett nytt sätt att tänka kring arkitektur. Ett arbetsförhållande som för mig blir ett nytt redskap när jag nu ser på världen.
En boendemiljö där det allmäna utrymmet får ta mer plats. Där olika nivåer ger olika känslor med rytm i rymd och variationer i ljusinsläpp. En slags upptäcksfärd.