Klimatvågor


Efter analys och undersökning av Jan Inghes Torg, beläget vid Henriksdalshamnen, växte detta förslag på hur man skulle kunna förändra torget. Jag skulle vilja göra vattnet fysiskt tillgängligt för de som kommer dit, att man får känna på vattnet och interagera med det.

I Henriksdalshamnen bor för det mesta småbarnsfamiljer.
Till torget kan man ta sig för att blicka ut över vattnet, för att ta sig en fika, eller så används den som en passage för folk som är påväg någon annanstans.
Vattnet däremot, förblir oåtkomligt.

Vattnet för ett barn är något underbart spännande, och ibland läskigt. Innerst inne älskar nog alla att plaska runt lite i vattenpölar, och se vilka rörelser och vågor som uppstår.
Det blir som en dialog mellan naturen och människan.

Plaskpotential, ett nytt ord jag myntade under processen.
Ett ord passande det jag önskade denna plats.

Under processen upptäcker jag dock något som skaver.


Det tydligt svarta linjerna samt det gula är mitt förslag på förändring.

“Enligt senare bedömningar finns risk för en höjning av havsnivån med 0,5 m på 30 år eller 1,5 cm per år. Detta överstiger väsentligt landhöjningen i Stockholmstrakten. Till detta ska läggas en möjlig storm-effekt på 1 cm per år. I ärendet anges gatunivån till 1,70 m.”

Utlåtande 2007:156 RII (Dnr 311-3958/2007) Detaljplan för Henriksdalshamnen (etapp 1) i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, del av Hammarby Sjöstad (Dp 2004-20921-54)

Detta skulle innebära att vattnet står för dörren år 2100, efter en höjning på 1,55 meter.
Det som idag är en fast träbrygga kommer att vara under vatten tidigare än så.


År     Meter
2020 - 0.22
2040 - 0.6
2060 - 0.9
2080 - 1.22
2100 - 1.55

År 2018 med förslag på förändring

År 2100  Därför vill jag rikta förändring av torget mot denna fakta. Stenvågorna förlängs så att de går ändå ner i vattnet och en bit ut så det skapas olika nivåer för den som vill plaska.
Lekfullt gula bryggor sträcker sig ut för att man ska kunna befinna sig i vattentorgets mitt för bad.

Det viktigaste mitt förslag har är dock något så subtilt som årtal som klättrar sig upp för stenvågorna.
Det är årtalen för vart vattennivån kommer befinna sig med fortsatt klimatkris.
Den gula bryggan försvinner och kvar är dess små rum i ruiner som sticker upp.Hur torget drunknar till följd av klimatkrisen, exempel på hur detta kan se ut.

Installationen med dessa årtal vill jag ska väcka tankar och frågor om hur vi behandlar vår miljö och hur vi ska tänka när vi bygger för framtiden.

Att vattnet stiger kanske inte är det första vi tänker på här i Sverige och det är något man inte ser så tydligt i första hand.

Med en enkel markör kan man skapa debatt kring detta.
 2019, Stockholm, Sweden