A-möbel
Amöbor är ett släkte av eukaryota organismer som räknas till riket protister och hör till gruppen protozoer (tidigare kallade urdjur).

Amöbor är också namnet på den övergripande familjen Amoebidae, på stammen Amoebozoa, samt på ordningen Amoebida. Därför är det alltid viktigt att ange vilken taxonomisk rang som det syftas på. Amöbor, liksom andra protister, brukar felaktigen grupperas ihop av praktiska skäl, även om de inte är alls närbesläktade.

Gemensamt för Amoebozoa är att cellen i något stadium har pseudopodier för rörelse och näringsupptagning. I klassifikationen indelas dessa i två överklasser, Actinopoda och Rhizopoda. Amöban omringar och omsluter sitt byte i en blåsa kallad näringsvakuol. Födan bryts sedan ned med hjälp av enzymer.

A-möbeln är en serie sittmöbler där formen är inspirerad av amöban och dess struktur och består av tre delar/gömmor. Dessa tre delar kan tillsammans sätta ihop som en enda amöba, men också stå för sig själv eller sättas ihop till en soffa (då alltså två delar). För att lätt kunna ändra formation och för att kunna förflyttas utan att störa föreläsningar som pågår står de på hjul.
Ibland kan det vara skönt att befinna sig på den platsen vi studenter ser som publik, men utan att störas. Ibland vill man synas och ibland vill man inte det. Kanske vill man läsa, eller bara vila, och då är en del av a-möbeln perfekt. I denna dämpas ljud och vill man ha mer ljus finns en lampa till för det.

Ibland vill man vara många! Kanske bygger man en soffa av två delar av A-möbeln? A-möbels utsida fungerar som ett canvas. Här kan man fritt sätta upp en utställning. Lamporna i dessa delar/moduler ger ifrån sig ett fint sken när det senare på kvällen är dags för bar, eller kanske en och annan hemlig fest.
Uppgift:

Rita ett förslag till Amöban (skolans gemensamma utrymme). Förslaget måste vara mångsidigt och smidigt. Det måste kunna byggas med enkla material och användas av alla så att utrymmet känns mer trevligt, en plats där man vill vara.

 2020, Stockholm, Sweden